Loading…
Loading…

Referencje

 

Firma Amodeus przeprowadziła pełną analizę systemu ochrony naszych obiektów a następnie zaproponowała nowy model bezpieczeństwa, projektując nowe systemy zabezpieczeń technicznych, w tym system kamer video wyposażony w adaptacyjną analizę video a następnie znacznie ograniczyła zakres tradycyjnej ochrony fizycznej, redukując ilość posterunków i godzin pracy ochroniarzy.

W konsekwencji zaproponowanych i wprowadzonych zmian przez przedsiębiorstwo Amodeus, nasza firma w 2019 roku wprowadziła znaczące oszczędności w zakresie zabezpieczenia mienia przy jednoczesnym wzroście efektywności i skuteczności ochrony. Na podstawie wprowadzonych zmian w zakresie bezpieczeństwa obiektów w perspektywie kolejnych 5 lat nasze przedsiębiorstwo, wykaże oszczędności na poziomie przeszło 3.000.000 złotych netto.

IBF POLSKA Sp. z o.o.

 

Firma Amodeus Sp. z o.o. świadczy dla nas usługi w zakresie ochrony specjalistycznych transportów - konwojowania dla sektora prywatnego i publicznego, sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Transportowane wyroby, produkty i materiały charakteryzują się często dużą wybuchowością, toksycznością i łatwopalnością.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Amodeus jako sprawdzonego, kompetentnego i profesjonalnego partnera w zakresie specjalistycznych usług w dziedzinie bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu
Skartrans Sp. z o.o.

 

Stała obsługa z zakresie bezpieczeństwa ICT świadczona przez firmę Amodeus cechuję się bardzo wysoką skutecznością i profesjonalizmem. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy z całą stanowczością polecić Kancelarię Bezpieczeństwa AMODEUS jako solidnego, zaufanego i w pełni profesjonalnego partnera biznesowego.

Security & Crisis Response Coordinator EUU/OBC-N
Basf Polska Sp. z o.o.

 

Amodeus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy dla nas szeroki wachlarz usług w zakresie bezpieczeństwa. Biorąc po uwagę sposób, formę i profesjonalizm dotychczas wykonywanych działań, przy uwzględnieniu powyższych argumentów, mogę z pełną odpowiedzialnością polecić Kancelarię Bezpieczeństwa: Amodeus Sp. z o .o. jako rzetelnego, uczciwego i wyjątkowo solidnego partnera. Jestem głęboko przekonany, iż dzięki tej współpracy bezpieczeństwo naszego przedsiębiorstwa będzie utrzymane na właściwym poziomie.

Członek Zarządu,
Dyrektor Techniczno – Produkcyjny
Polskie Fabryki Porcelany „Ćmileów” i „Chodzież” S.A.

 

Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą Amodeus Sp. z o.o. Wszystkie zlecenia wykonywane są terminowo i zachowaniem najwyższej jakości. Niniejszym, udzielamy firmie Amodeus Sp. z o.o. rekomendacji wiarygodności, będącej poświadczeniem, iż firma świadczy usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecam Kancelarie Bezpieczeństwa Amodeus Sp. z o.o. jako firmą solidną i godną zaufania, oraz jako rzetelnego partnera w biznesie.

Odlewnie Polskie S.A.

 

Szkolenia prowadzone przez firmę Amodeus cechują się bardzo wysoką skutecznością. Umiejętności oraz kompetencję naszych pracowników zostały w znacznym stopniu podniesione. Ponadto szkolenia prowadzone są w niekonwencjonalny i ciekawy sposób, co sprawia, że nasi pracownicy zdecydowanie chętniej biorą w nich czynny udział. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy z całą stanowczością polecić firmę Amodeus jako solidnego, zaufanego i w pełni profesjonalnego partnera biznesowego.

Prokurent
Ekotrade Sp. z o.o.

 

Kancelaria wykonywała dla nas sektorowe analizy zagrożeń produkcji a także analizy systemów ICT, w tym pomiary elektromagnetyczne pomieszczeń. Stała obsługa w zakresie bezpieczeństwa świadczona przez Kancelarię cechuję się bardzo wysoką skutecznością i profesjonalizmem. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę jako partnera, który traktuję w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec Klienta. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy z cała stanowczością polecić Kancelarię Bezpieczeństwa Amodeus jako solidnego, zaufanego i pełni profesjonalnego partnera w biznesie.

Syndyk
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

 

W imieniu Kierownictwa Komedy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej mam zaszczyt i przyjemność na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu postepowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorem bombowym. Wysokie kompetencję oraz właściwe przygotowanie merytoryczne pracowników Państwa firmy pozwoliły na sprawne przeprowadzenie szkolenia, a przekazane w ten sposób informację, niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia wiedzy funkcjonariuszy w sposobie zachowania się oraz postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i udział w przedsięwzięciu.

Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku - Kamiennej

 

Niniejszym listem referencyjnym, pragnę wyrazić zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia nt. Terroryzm w obiektach użyteczności publicznej”. Uczestniczący w szkoleniu ocenili je jako zgodne z programem i w znacznym stopniu poszerzające i aktualizujące wiedzę w prezentowanym zakresie. Docenili przygotowanie merytoryczne i komunikatywność prowadzących. Szkolenie prowadzone były w sposób interesujący i bardzo przystępny. Niniejszym udzielam referencji firmie Amodeus jako solidnemu partnerowi w zakresie szkoleń.

Dyrektor
Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Kancelaria Bezpieczeństwa Amodeus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy dla Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej usługi w zakresie bezpieczeństwa. Muzeum im. Orła Białego udziela firmie Amodeus Sp. z o.o. rekomendacji wiarygodności, będącej poświadczeniem, iż firma wykonuję usługi w sposób profesjonalny i rzetelny, zgodnie z interesem swojego Klienta a także poszanowaniem etyki i sztuki zawodowej. Niniejszym, z pełnym przekonaniem polecam Kancelarię Bezpieczeństwa Amodeus Sp. z o.o. jako solidną i godna zaufania, oraz jako rzetelnego partnera do współpracy.

Dyrektor
Muzeum Im. Orła Białego

 

Amodeus świadczy dla nas usługi w zakresie bezpieczeństwa, polegające na ochronie osób kwalifikowanych jako VIP a także na profesjonalnym, bezpiecznym transporcie naszych wyjątkowych gości i partnerów biznesowych na terenie Polski i Europy. Przez pryzmat dotychczasowej współpracy i wspólnych doświadczeń, zachęcam do współpracy z firmą Amodeus, powierzając jej bezpieczeństwo pracowników i klientów. Jestem przekonany, iż kompetencje kadry zarządzającej jak i pracowników pozwolą wszystkim Klientom firmy Amodeus bezpiecznie prowadzić biznes.

Prezes Zarządu
Recevent OOH Agency

 

Współpracujemy z firmą Amodeus w zakresie projektowania, wykonania i bieżącego utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej, systemów bezpieczeństwa technicznego. Stała obsługa w zakresie bezpieczeństwa technicznego świadczona przez Amodeus to przede wszystkim, szybki czas reakcji w trybie awaryjnym, terminowość wykonywanych prac a także skuteczność. Dotychczasowy całokształt naszej współpracy, pozwala nam postrzegać firmę jako profesjonalnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa. Niniejszym mam przyjemność rekomendować Kancelarię Bezpieczeństwa Amodeus jako solidnego, profesjonalnego, godnego zaufania partnera w biznesie.

Członek Zarządu
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o.

 

Niniejszym pragniemy udzielić referencji Kancelarii Bezpieczeństwa: Amodeus Sp. z o.o. Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma wiarygodna i solidna. Spełnia nasze wymagania w zakresie terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec Klienta. W związku z powyższym polecamy Kancelarię Bezpieczeństwa jako godnego zaufania partnera w zakresie bezpieczeństwa.

Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury

 

Pragniemy zarekomendować firmę Amodeus, która współpracuję z nami w zakresie specjalistycznych szkoleń strzeleckich dla pracowników ochrony oraz technik interwencyjnych. Firma Amodeus dysponuję bogatym i profesjonalnym sprzętem strzeleckim, pozwalającym na sprawną i ciekawą naukę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy polecić firmę jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego, z którego usług na pewno będziemy jeszcze korzystać.

Dyrektor Biura Regionalnego w Kielcach
Centrum Ochrony - Security Group

 

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Pozytywnie oceniamy sposób prowadzenia zajęć. Prelegent był świetnie przygotowany do przeprowadzenia szkolenia i prowadził je w sposób profesjonalny, interesujący i przystępny. Pan Dariusz Leżała wyjątkowo trafnie dobrał omawiane zagadnienia oraz ciekawie przygotował materiały szkoleniowe dla uczestników. Zaświadczamy, iż firma Amodeus Sp. o.o. jest godnym polecenia partnerem w organizacji szkleń. Rekomendujemy współpracę z tą firmą innym instytucjom jako profesjonalnym, zaangażowanym i solidnym organizatorem szkoleń.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Kielcach

 

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe relację, sposób i formę dotychczasowo wykonanych zleceń i bieżącej obsługi, należy polecić usługi firmy Amodeus Sp. z o.o. jako solidnego, rzetelnego, odpowiedzialnego i elastycznego partnera biznesowego. Jestem przekonany, iż będziemy kontynuować dalszą współpracę w zakresie ochrony osób i mienia.

Prezes Zarządu
Miejska Komunikacja Samochodowa

 

Amodeus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, jest dla nas strategicznym partnerem w zakresie audytów bezpieczeństwa, w tym sektorowych analiz zagrożeń, testów penetracyjnych ICT oraz specjalistycznych szkoleń dla pracowników ochrony. Niniejszym udzielam Kancelarii Bezpieczeństwa: Amodeus rekomendacji, która jest poświadczeniem solidności, terminowości, wysokiego profesjonalizmu a także elastyczności. Niewątpliwie firma jest godnym polecenia partnerem w biznesie.

Prezes Zarządu
Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.

 

Prowadzący wykazali się zarówno zaangażowaniem, jak i pełnym profesjonalizmem podczas realizacji ww. szkolenia. Przygotowanie merytoryczne prowadzących, ich komunikatywność a także sposób przekazania wiedzy pozwala nam stwierdzić, iż Państwa firma wywiązała się w sposób rzetelny w prezentowanym zakresie. Należy stwierdzić, że zajęcia prowadzone przez Państwa spełniły oczekiwania uczestników i z całą pewnością przyczyniły się do zwiększenia wiedzy w obszarze bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.

Komendant Powiatowy Policji
w Końskich

 

Wysokie kompetencję, znakomite przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie osób prowadzących szkolenie zapewniły sprawne przeprowadzenie szkolenia, a zaprezentowane zagadnienia i przekazane informację w znacznym stopniu zwiększyły zakres wiedzy pracowników odnośnie sposobu zachowania się oraz postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Prezes Sądu Rejonowego
w Skarżysku - Kamiennej

 

Przedsiębiorstwo Amodeus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi konsultingowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kancelaria doradza nam między innymi w zakresie projektowania i obsługi miejskiego systemu monitoringu, zagrożeń terrorystycznych a także szkoleń dla naszych pracowników. Stała obsługa w zakresie bezpieczeństwa świadczona przez Kancelarię cechuję się bardzo wysoką skutecznością i profesjonalizmem. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy z pełna stanowczością polecić Kancelarię Bezpieczeństwa: Amodeus Sp. zo.o. jako solidnego i w pełni profesjonalnego partnera biznesowego.

Prezydent Miasta
Skarżyska - Kamiennej

 

Kancelaria przeprowadziła audyt a następnie zaprojektowała dla nas kompletną usługę i system techniczny, wyposażony w adaptacyjną analizę video. Nowatorskie rozwiązanie w zakresie usługi video monitoringu, zastosowane przez firmę Amodeus pozwoliło w całości zastąpić ochronę stacjonarną inteligentnym systemem video. Powyższe rozwiązanie pozwoliło wygenerować oszczędności w zakresie ochrony obiektu na poziomie przeszło 60% w skali miesiąca oraz przeszło 100.000 złotych rocznie. Niniejszym pragnę zarekomendować współpracę z Kancelarią Bezpieczeństwa Amodeus, potwierdzając jednocześnie jej potencjał i profesjonalizm.

Prezes Zarządu
Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

 

Bardzo ważne jest, że szkolenie prowadzone było w odniesieniu do realnych sytuacji co uatrakcyjniło zajęcia i pozwoliło przyswoić przekazywane informację z zakresu postępowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorem bombowym. W związku z powyższym, jeszcze raz dziękuję za przeprowadzenie szkolenia, za poświęcony czas i udział w przedsięwzięciu , które przyczyniło się nie tylko do poszerzenia wiedzy uczestników, ale również miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas realizacji zadań przez nasz wydział.

Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Urząd Wojewódzki

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE