Loading…
Loading…

Polityka prywatności

BEZPIECZNIE | DYSKRETNIE | SKUTECZNIE | PROFESJONALNIE


Jak wykorzystujemy zgromadzone informację?

Ludzie mają różne obawy związane z ochroną własnej prywatności. Chcemy aby Każdy nasz Klient wiedział  jednoznacznie jakie informacje gromadzimy i w jakim celu. Jako legalnie działająca firma zbieramy i gromadzimy dane Klientów w celach wykonania konkretnej usługi. Dane osobowe są przez nas przetwarzane na serwerach, które nie koniecznie znajdują się w Polsce. Dane mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania Klienta. Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych,  w taki sposób aby sprawnie można było zaktualizować lub usunąć, jeżeli nie musimy ich zachowywać w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

Informacje udostępnianie.

Amodeus – Bussines Solutions nie udostępnia  danych osobowych firmom i organizacjom spoza grupy firm Amodeus, jeśli nie zajdzie co najmniej jedna z n/w okoliczności:

Klient wyraził zgodę – udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza grupy Amodeus, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek poufnych danych osobowych wymaga uzyskania pozwolenia Klienta.

Dane Przetwarza podmiot zewnętrzny – dane przekazujemy podmiotom stowarzyszonym, które wspólnie wytwarzają usługę końcową dla Klienta lub innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Amodeus zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczeństwo Informacji

Zajmowanie się bezpieczeństwem innych zobowiązuję, dlatego też, dokładamy wszelkich starań aby chronić firmę Amodeus i jej Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych.  Podczas wykonywania usług dla naszych Klientów kładziemy olbrzymi nacisk na stosowanie poniższych elementów:

Szyfrowanie SSL – w wielu przypadkach i tam gdzie to tylko możliwe staramy się stosować szyfrowanie danych.

ISO/IEC 27002 i AQAP – w trosce o bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych, stosujemy zasady systemu bezpieczeństwa informacji w oparciu o normy międzynarodowe.

Dostęp Warunkowy – dodatkowo wspieramy proces bezpiecznego przetwarzania danych poprzez stosowanie dostępu warunkowego. Dostępu udzielamy tylko pracownikom i kontrahentom , którzy muszą mieć do nich dostęp, aby w pełni wytworzyć pełnowartościową usługę, wykonać zlecenie dla Klienta. Na mocy zwartych umów wszyscy nasi Pracownicy i  Kontrahenci są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy  i poufności, a tam gdzie jest to wymagane do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Umowy przewidują nieuchronne i wysokie sankcje za nie wywiązanie się z tych postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE