Loading…
Loading…

Nota prawna

BEZPIECZNIE | DYSKRETNIE | SKUTECZNIE | PROFESJONALNIE

WSZYSTKIE DZIAŁANIA OPERACYJNE PROWADZONE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM NA TERNENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I INNYCH KRAJÓW W KTÓRYCH SA PROWADZONE.

Właściciele, wspólnicy, osoby zarządzające, pracownicy oraz kontrahenci i jednostki organizacyjne współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji na terenie Polski, jak i poza jej granicami, posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym na terenie Polski stanem prawnym, zarejestrowane1  przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne wyżej wymienionych osób i podmiotów, wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych – porządku prawnego na terenie Polski; świadczą wyłącznie i z absolutną pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej – w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso – aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego Klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu karnego, przepisów prawa wekslowego, przepisów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do Klienta, Pracownika, Wspólnika, Osoby Zarządzającej, oraz i/lub ochrony zdrowia i/lub życia w i przez Amodues – Bussines Solutions.

1 – W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania informacji przy urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich metod podsłuchu, który jest wobec pracowników, współpracowników, wspólników, i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna, z czego wyżej wymienieni, zdają sobie całkowicie i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.)na użytek osób i instytucji podejrzewanych o stosowanie w/w metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/w działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych…a jeżeli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, z pozdrowieniami dla „wszystkich towarzyszy odrzuconych”.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów zamieszonych w serwisie w całości jak i w części bez wiedzy i zgodny autora. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE