Loading…
Loading…

Wywiad i kontr wywiad gospodarczy

Nadmiar nieuporządkowanej wiedzy oznacza niewiedzę.

Sprawdzimy Twoich obecnych i nowych partnerów biznesowych a także pracowników pod kątem uczciwości. Jednocześnie przygotujemy Twoją firmę na próbę wyłudzenia cennych informacji przez nierzetelnych kontrahentów lub konkurencję.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy to działanie, które powinno być podstawowym narzędziem wspomagającym pracę menadżerów i przedsiębiorców w zarządzaniu firmą.

Wywiad gospodarczy w sferze pozarządowej jest stosowany od wieków na świecie. Na polskim rynku jest on jednak nadal postrzegany jako „nielegalne działanie” utożsamiane ze szpiegostwem przemysłowym, zmierzającym do wykradania cudzych tajemnic a przeważnie jeżeli jest już o nim mowa, zazwyczaj klasyfikowany jest jako „jakiś” element pracy firm konsultingowych, ratingowych czy detektywów. Nic bardziej mylnego.

Wywiad gospodarczy w zachodniej Europie oraz USA jest podstawowym czynnikiem decydującym o zawarciu każdej większej transakcji.  Gromadzenie i wytwarzanie nadmiaru informacji, które często znikają w gąszczu  lub chaosie danej organizacji, a niejednokrotnie mają ukryć pewne procesy czy zachowania danego podmiotu są przez nas skrupulatnie pozyskiwane i analizowane.  Wywiad gospodarczy to podstawowe zabezpieczenie Państwa interesów i zawieranych transakcji, szczególnie tych opiewających na znaczne kwoty lub tak zwanych „życiowych okazji”. Prowadząc firmę, każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć się przed niewiarygodnością potencjalnych kontrahentów, ich nieuczciwością, brakiem płynności finansowej a także, przed konkurencją, wyciekiem informacji, szpiegostwem gospodarczym. Warto również weryfikować własnych pracowników.

Wygrywa szybszy, a nie większy…

Walka o informację i na informację to już nie tylko domena służb państwowych czy wielkich korporacji międzynarodowych, które posiadają swoje doskonale zorganizowane komórki bezpieczeństwa.  Wiedza o przeciwniku i jego zamiarach pozwoli Ci przygotować skuteczną obronę lub dokonać ataku, tam, gdzie będzie to najefektywniejsze.

Zajmujemy się wywiadem białym i przeciwdziałamy wywiadowi czarnemu (szpiegostwu). W dobie nieustannie rosnącej konkurencji wzrasta również wartość informacji. Zdobycie, przeanalizowanie i w końcu właściwe wykorzystanie informacji daje menedżerom możliwość podejmowania trafniejszych decyzji a firmie stwarza możliwości do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

• Weryfikacja kondycji finansowej przedsiębiorstw, na podstawie dowolnie określonego zestawu pytań przez Klienta wraz z analizom ekonomiczną, prawną i socjologiczną.

• Namierzenie i ujawnienie majątku osób fizycznych.

• Ustalenie  dotychczasowej rzetelności podmiotu w obrocie gospodarczym na podstawie dowolnie określonego zestawu pytań wraz z analizą marketingową, psychologiczną i polityczną.

• Analiza i tworzenie zabezpieczeń majątkowych dla kredytu kupieckiego warz z wyceną mienia ruchomego, nieruchomości i innych wartości niematerialnych i prawnych.

• Badania przeszłości firm i osób prywatnych na podstawie dowolnego zestawu pytań a także pełna procedura sprawdzania osobowego: weryfikacja życiorysu, odtworzenie stosunków rodzinnych, towarzyskich, zawodowych wraz z analizą;

• Sporządzanie i analiza profili psychologicznych osób

• Sporządzanie analiz danych z eksperymentów socjologicznych, obserwacji uczestniczącej, czarnego, szarego i białego sondażu marketingowego.

• Zbieranie materiału dowodowego, dotyczącego czynów karalnych, których udowodnienie posłuży do wywarcia presji dozwolonej prawem  na dłużniku.

• Oceny pracowników i kandydatów do pracy pod kątem uczciwości, rzetelności i lojalności poprzez wywiady środowiskowe, badania psychologiczne i weryfikację przedłożonych dokumentów.

• Pełne sprawdzenie życiorysu według standardów ochrony informacji niejawnych (ankieta bezpieczeństwa osobowego).

• Weryfikacja i zbieranie danych pod kątem podatności na łamanie zasad rzetelności i lojalności, obecnych pracowników i kandydatów, kontrahentów, konkurencji  metodami udoskonalonymi przez psychologów.

Jeżeli chcesz mieć pełną ocenę ryzyka inwestycyjnego…

Wiele usług oferowanych na rynku jako wywiad gospodarczy jest tak naprawdę w znacznej mierze analizom ekonomiczną, która albo w całości pomija, albo w sposób nieznaczny dotyka „otoczenia” w miejscu inwestycji. Wywiad gospodarczy to połączenie analizy ekonomicznej z analizą środowiska okołoinwestycyjnego. Wprowadzając i stosując wywiad i kontrwywiad gospodarczy, otrzymuję się bardziej wiarygodną i pewną ocenę, czy szacowane ryzyko mieści się w akceptowalnych granicach  czy też należy wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia inwestycji aby taki stan uzyskać.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE