Loading…

Video ochrona

Video ochrona

Z badań Buyer Beware UK wynika, że już po upływie 12 minut operator obserwujący kilkanaście kamer traci ponad 45% percepcji. Po kolejnych 12 minutach ten odsetek spada do 95%. Wniosek: przez większość czasu obrazy z kamer nie są obserwowane. Jeśli więc ktokolwiek obiecuję Tobie, że zdalnie „patrząc” w kamery będzie chronił Twój dom i firmę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu kłamie. Właśnie w odpowiedzi na ten problem powstała zaawansowana analiza obrazu (VCA), dzięki której nad Twoim bezpieczeństwem czuwa japońska technologia, a człowiek jest tylko jej uzupełnieniem. Tylko taka forma współdziałania technologii i ludzi zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Japońska technologia ochrony na miarę XX wieku

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywaniu oraz stałym utrzymaniu nowoczesnych systemów inteligentnego video nadzoru opartego o adaptacyjną analizę zagrożeń wynikających z obserwacji poprzez zaawansowany system kamer (VCA – Video Control Analysis), które z powodzeniem wypierają stacjonarną ochronę fizyczną. Nad bezpieczeństwem naszych Klientów coraz częściej czuwa zaawansowany system alarmowo – monitorujący, zbudowany w oparciu o zaawansowany serwer video, kamery z przetwornikami megapixelowymi, także termowizyjne wraz z oprogramowaniem do inteligentnej analizy obrazu, które tworzą automatyczne, nowoczesne narzędzie do ochrony obiektów o znacznej kubaturze i powierzchni. Moduł analizy wideo posiada bardzo dużą bazę pre-definiowalnych zdarzeń, które sam rozpoznaję i analizuję, kategoryzując obiekty jako ludzi, pojazdy, zwierzęta, warunki atmosferyczne. System jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak: zamglenie, opady deszczu, śniegu, odbicia światła, przez co jest bardzo niezawodnym narzędziem ochrony.

Słabość Ochrony Fizycznej

Ochrona tradycyjna jest droga. Ochrona fizyczna w Polsce w znacznym stopniu opiera się o relatywnie słabo wyszkolonych ludzi, często dobieranych przypadkowo, emerytów
i rencistów, którzy chcą sobie „dorobić”. Wiele firm preferuję osoby nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względu na otrzymywane od Państwa wsparcie finansowe, nie zapewniając przy tym nawet fundamentalnego wsparcia w zakresie szkoleń czy narzędzi do pracy. Taka „ochrona” polega zazwyczaj na obsłudze (zapisywaniu) osób i pojazdów na bramie głównej w godzinach pracy obiektu, oraz na wykonywaniu cyklicznych, stałych obchodów (patrolowaniu) obiektu z różnym interwałem, zazwyczaj co 2-4 godziny zegarowe. Skuteczność takich działań jest relatywnie niska, ponieważ system „obchodów” po krótkiej obserwacji można ominąć i dokonać kradzieży czy sabotażu. Wykrywanie niepożądanych zjawisk odbywa się już po fakcie, przy okazji obchodu, kiedy dokonano już kradzieży, włamania i innych niepożądanych działań. Dodatkowo od kilku lat przez wzrost kosztów pracy, usługi tradycyjnej ochrony fizycznej są coraz droższe, co nie idzie w parze ze wzrostem jakości.

Video Ochrona, czyli efektywnie, skutecznie i ekonomicznie

Instalacja systemu video analizy pozwala nie tylko skutecznie zastąpić w całości lub części pracowników ochrony, ale dodatkowo podnieść jakość i poziom bezpieczeństwa obiektu a także uzyskać szereg dodatkowych funkcjonalności, często przy jednoczesnym spadku nakładów na bezpieczeństwo. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system tworzy swoisty pierścień bezpieczeństwa wokół obiektu lub w jego newralgicznych punktach i wykrywa próbę wtargnięcia/włamania jeszcze przed jego faktycznym dokonaniem (skradanie się, obserwowanie obiektu). To system czuwa nad bezpieczeństwem i tylko w razie potrzeby powiadamia, wykwalifikowanego dyspozytora, który posiada zestaw narzędzi, sił i środków do eliminacji lub niwelacji powstałego zagrożenia. Dodatkowo system może pilnować wewnętrznych części obiektu i ostrzegać przed zalaniem czy pożarem. Sprawdzi się także doskonale jako narzędzie wspierające menadżerów w zarządzaniu personelem i procesami. System może wykrywać zbiegowiska ludzi, nieprawidłowe poruszanie się wózków widłowych, przestoje w pracy maszyn i ludzi… Możliwe jest także wykonywanie obchodów jakościowych z dowolnie zdefiniowanym zestawem pytań np. czy oświetlenie jest włączone, czy wszystkie pojazdy opuściły parking, czy brama jest zamknięta. Dodatkowo system nigdy nie śpi, nie spóźni się do pracy, nie przeszkodzi mu deszcz i śnieg.

Zapobiegaj, chroń taniej i efektywniej…

  • Usługa jest dowolnie konfigurowalna, zależnie od specyfiki obiektu i potrzeb użytkownika (adaptacja oprogramowania poprzez naukę prawidłowych wzorców).
  • Video Ochrona pozwala w całości wyeliminować ochronę fizyczną lub zredukować ilość posterunków. Ochrona jest lepsza, wydajniejsza i zazwyczaj tańsza.
  • Odporność systemu na zmienne i trudne warunki atmosferyczne.
  • Wdrożenie usługi jest możliwe z częściowym wykorzystaniem już istniejących kamer video na obiekcie (jeżeli spełniają minimalne, określone parametry techniczne).
  • System dodatkowo oferuje bogatą paletę dodatkowych funkcji ułatwiających zarządzanie personelem i procesami.
  • Możliwość sfinansowania inwestycji poprzez leasing, inne instrumenty finansowe oraz dzierżawę niektórych elementów systemu.

Video Ochrona – możliwości i zastosowanie

Możliwości

- detekcję zdarzeń typu poślizg lub upadek
zdefiniowanie stref jedynie dla pieszych lub jedynie dla pojazdów,
- wykrycie zdarzeń wjazdu do strefy,
- śledzenie czasu wykonywania operacji (np. przy okienku kasjera, załadunek),
- wykrycie zdarzeń wejścia/wtargnięcia do strefy lub próby podejścia
- wykrycie zdarzeń wejścia do strefy przez wyjścia ewakuacyjne,
- zliczanie osób wkraczających lub opuszczających strefę,
- reagowanie na nieuprawnione lub zbyt długie parkowanie i pojazdów,
- zliczanie czasu przebywania osób w zadanej strefie,
- detekcję pozostawionych lub zabranych przedmiotów,
- detekcję ruchu po ustalonych godzinach,
- detekcję podejrzanego zachowania osób,
- wykrywanie tworzenia się zbiegowisk,
- wykrycie zablokowania kamery,
- śledzenie osób w polu kamery,
- wykrycie sabotowania kamery, przestawienia
- wykrywanie pożaru (ciepła, dymu) certyfikacja SSP

Zastosowanie

- stadiony sportowe,
- przemysł energetyczny (np. elektrownie),
- przemysł petrochemiczny (np. rafinerie),
- porty lotnicze i morskie,
- instytucje finansowe,
- centra handlowe,
- centra logistyczne
- gospodarka wodna,
- dworce kolejowe,
- granice kraju,
- transport,
- obiekty i tereny chronione zakładów przemysłowych i produkcyjnych,
- ulice, drogi, skrzyżowania,
- posesje prywatne i domy letniskowe,

 

 

 

 

 

 

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE