Loading…
Loading…

Projekty i konsultacje

Techniczne Systemy bezpieczeństwa

Budujesz dom lub firmę? Tak więc w fazie przygotowania inwestycji i wyłonienia wykonawcy potrzebujesz projektanta – eksperta, niezależnego doradcy, który zaprojektuje system, sporządzi dokumentację, pomoże wybrać wykonawcę a także będzie czuwał nad przebiegiem całej inwestycji. Źle zaprojektowany system to nieskuteczna ochrona, brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli na skutek błędów projektowych i wykonawczych, a także często zadośćuczynienia od wykonawców na skutek braku odpowiednich uprawnień i polis ubezpieczeniowych.

Proces realizacyjny instalacji technicznych zabezpieczeń różni się znacznie od innych robót budowlanych ze względu na szczególne cechy towarzyszące jakimi są poufność i ochrona przed sabotażem, zarówno podczas wykonywania, jak i późniejszej eksploatacji.System bezpieczeństwa winień być poufny już na etapie koncepcyjnej. Projektowanie i instalowanie technicznych systemów bezpieczeństwastanowiszczególną dziedzinę inżynierii, której jakość zarówno projektu jak i wykonania jest już często testowana na etapie prowadzenia całej inwestycji, przez równie dobrze przygotowanych włamywaczy – przestępców.

Powyższe wyznacznikimają silny wpływ zarówno na organizację pracy, harmono¬gramy wykonywania poszczególnych prac, nadzór podczas budowy, odbiór oraz późniejszą eksploatację i serwisowanie, jak i dobór wykonawców, operatorów i administratorów tych systemów.

Przystępując do technicznego zabezpieczenia obiektu Inwestor powinien określić poziom zagrożenia i oszacować prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Następnie przewidzieć system technicznego zabezpieczenia neutralizujący zagrożenia utraty mienia w stopniu dopuszczalnego ryzyka oraz oszacować koszty inwestycji. Na ogół Inwestor ubezpiecza obiekt przed włamaniem i kradzieżą, zatem proponowany system technicznego zabezpieczenia powinien spełniać także wymagania ubezpieczyciela. Jeżeli obiekt podlega obowiązkowej ochronie to proponowany system powinien być skorelowany z Planem Ochrony, uzgodnionym z komendą wojewódzką policji.

Projektant, wykonawca, użytkownik a odpowiedzialność…

Projektant systemu ochrony technicznej ma zaprojektować system zapewniający określony poziom bezpieczeństwa. Przy czym system ma być zgodny z wymaganiami norm technicznych, wymaganiami prawa budowlanego określonych specjalności (np. instalacja zasilania systemu) prawa telekomunikacyjnego (np. użycia łączności radiowej) wymaganiami przepisów resortowych (np. ochrona banku, muzeum czy monitoring stadionów) a ponadto system ma być skuteczny, sprawny, łatwy w obsłudze i eksploatacji, długowieczny i tani. Należy również zaznaczyć że za bezpieczeństwo obsługi systemu, za skuteczność systemu w przypadku włamania lub kradzieży lub zaprojektowanie systemu niezgodnie ze sztuką (stwierdzone przez biegłego eksperta sądowego) w przypadku niezadowolenia inwestora projektant jako osoba odpowiada prawnie. A zatem projektowanie systemów ochrony jest związane z ryzykiem zawodowym i projektant powinien posiadać co najmniej polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzonej przez komendę wojewódzką policji, koncesję wydaną przez MSWiA w zakresie obsługi technicznych systemów bezpieczeństwa a także poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Brak wyżej opisanych uprawnień i polis może narazić inwestora na znaczne starty w przypadku nieprawidłowego projektu i wykonania systemu bezpieczeństwa.

Automatyka czyli „inteligentny budynek”…

Żyjemy w erze największego rozwoju technologicznego od początku istnienia ludzkości. Obecnie w naszych domach z roku na rok jest coraz więcej elektroniki, mikroprocesorów, jednym słowem urządzeń „inteligentnych”. Logicznym zatem wydaje się być fakt, że za parę lat nikt w nowo powstałym budynku nie będzie już stosował tradycyjnej instalacji elektrycznej. Na etapie projektowania warto zatem pomyśleć o zaprojektowaniu budynku wyposażonego w samoistnie działający mechanizm ułatwiający życie wszystkim domownikom/pracownikom. Projektując system bezpieczeństwa możemy zatem dodatkowo dać możliwość komunikowania się wszystkich urządzeń elektrycznych, tworząc ogromne spektrum rozwiązań i zastosowań, a także zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Jeżeli masz już dom/budynek z wykonaną instalacją, a projektant nie przewidział „inteligencji” nic straconego, ponieważ istnieją sposoby na rozwiązanie tego problemu.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE