Loading…
Loading…

Data center cleaning

czyli profesjonalne sprzątanie serwerowni, archiwów i miejsc wrażliwych.

Profesjonalnie posprzątamy Twoją serwerownie i archiwum. Posiadamy specjalnie przeszkolonych techników oraz specjalistyczny sprzęt do pracy w szczególnych warunkach. Nasi ludzie posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz są sprawdzeni środowiskowo. Tylko takie podejście gwarantuję, że nie wpuszczasz do serca swojej firmy przypadkowych ludzi.

Komu powierzasz wykonanie takiej usługi, a co za tym idzie, kto może wykorzystać dostęp do Twoich wewnętrznych zasobów i pracować na „otwartym sercu” Twojej firmy? Czy ma poświadczenie bezpieczeństwa osobowego? Czy jest osobą nie karaną i sprawdzoną środowiskowo?

Standardowe środki chemiczne i urządzenia oraz tradycyjne metody sprzątania przez niewykwalifikowany personel to gwarancja uszkodzenia Twojej serwerowni. Specyficzny i profesjonalny charakter data center, szczególnie wszystkie wymagania dotyczące obciążenia, specjalistyczny sprzęt a także konieczność utrzymania precyzyjnych poziomów czystości, temperatury czy wilgotności, sprawia, że to wysoce unikalne środowisko należy sprzątać zachowując szczególne środki ostrożności, stosując tylko sprawdzone środki chemiczne, narzędzia i procedury.

Pożar w serwerowni?

Tak, to niewątpliwie realne i powszechnie występujące  zagrożenie. Dlaczego? W głównej mierze odpowiedzialne za taki stan są drobinki i cząstki kurzu, pyłu w obwodach drukowanych i kablowych, mikroprzełącznikach i stycznikach oraz innych elementach.  Wielu producentów, po stwierdzeniu eksploatacji sprzętu w warunkach zapylenia odmawia praw gwarancyjnych.

Zlecenie wykonywania okresowych czynności konserwujących otoczenia tak wrażliwych urządzeń jakie stosowane są w serwerowniach to jak pokazuję nasze doświadczenie wciąż zdecydowanie mniejszy nakład finansowy niż koszty usuwania awarii sprzętu oraz co gorsza przestojów całego systemu firmy.  Okazuję się, że w serwerowniach zagrożenie jest nie widoczne gołym okiem. Jest w powietrzu którym oddychamy  i pod podłogą po której chodzimy oraz innych zakamarkach, do których w normalnym trybie pracy nikt nie zagląda.

Personel, narzędzia i środki chemiczne…

Sprzątanie serwerowni to proces wymagający wysokich kwalifikacji, wielkiej precyzji i delikatności. Nasi Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni z poszczególnymi elementami data center. Posiadają odpowiednie wyposażenie  takie jak m.in. kombinezony antystatyczne, zabezpieczenia układu oddechowego a także wysokiej klasy profesjonalny sprzęt jak odkurzacze z filtrami HEPA/ULPA zgodnie z certyfikacją ISO dla pomieszczeń klasy 8-9 oraz  profesjonale środki chemiczne, które są antyelektrostatyczne, nietoksyczne (posiadają właściwy współczynnik pH), nieutleniające i niepalne zgodnie z wytycznymi normy ISO 14644.

Ponadto nasi Pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa i są sprawdzani w miejscu zamieszkania. Podpisują również stosowne umowy o zachowaniu poufności i nie mogą być osobami karanymi.

Sprzątanie serwerowni step by step…

Usługę zawsze rozpoczynamy od wnikliwej analizy stanu pomieszczeń oraz infrastruktury. W najbardziej profesjonalnym a tym samym najbardziej rozbudowanym wariancie usługi, wymienione wcześniej czynności przeprowadzamy w stosunku do następujących elementów data center:

Przestrzeń po podłogą podniesioną – dokładnie usuwamy zanieczyszczenia stałe i pyłowe z powierzchni podłogi właściwej. Następnie wnikliwie przeglądamy instalację podłogi podniesionej ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie wsporników, trawersów z naleciałościami cynku (zmniejszenie ryzyka występowania zjawisk elektrostatycznych). Kolejno usuwamy zabrudzenia z okablowania strukturalnego znajdującego się pod podłogą, czyścimy czujki systemu gaszenia jeśli występują.

Podłoga podniesiona właściwa – czyścimy precyzyjnie cała powierzchnię podłogi technicznej w raz z łączeniami płyt podłogowych, przepustów kablowych, kratek wentylacyjnych oraz uszczelnień pomiędzy ścianami a płytami;

Szafy rack’ owe -  czyścimy zabrudzenia fizyczne konstrukcji szaf; dokonujemy czyszczenia okablowania logicznego oraz zasilającego, w sytuacjach ekstremalnych czyścimy wnętrza urządzeń zainstalowanych w szafach, jeżeli warunki serwisowe i gwarancyjne na taką operację pozwalają;

Szafy Klimatyzacji Precyzyjnej – czyścimy klimatyzatory z naciskiem na usunięcie mikroelementów powstałych w wyniku eksploatacji pasów napędowych.

Koryta kablowe ponad szafami – usuwamy zanieczyszczenia stałe z koryt a także czyścimy okablowanie logiczne i zasilające oraz czujki gaszenia;

Sufit podwieszany – dokładne wyczyszczenie przestrzeni między sufitowej zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń na całą infrastrukturę całego pomieszczenia, dodatkowo czyścimy czujki sygnalizacji pożaru.

Każdy świadomy i odpowiedzialny specjalista pionu IT w przedsiębiorstwie powinien zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą nagromadzenie się nawet mikroskopijnych zanieczyszczeń, co może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, które mogą kosztować organizację miliony złotych. Zdecydowanie taniej i lepiej jest zapobiegać, niż leczyć a co za tym idzie, raz do roku zlecić czyszczenie infrastruktury data center profesjonalnej firmie.

Oferujemy także specjalistyczne usługi z zakresu sprzątania alpinistycznego.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE